Η ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

23Χ34 κάρβουνο σε χαρτί.

πίσω